• Hà Nội

  • Đà Nẵng

  • TP Hồ Chí Minh

Trang chủ »Quy định bảo hành

Quy định bảo hành

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

 

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

  •   Sản phẩm bị lỗi do phía cửa hàng.
  •   Còn giữ hóa đơn mua hàng tại cửa hàng.
  •   Hóa đơn mua hàng đầy đủ thông tin: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, có đầy đủ tên nhân viên bán hàng, địa chỉ, ngày…thang…năm…mua hàng.

 

II. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

  •   Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  •   Sản phẩm đổi trả không khớp với hóa đơn mua hàng.
  •   Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm.
  •   Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng.
support
Góp ý